Perangkat Guru Buku Digital Madrasah PAI

Baca Juga

Perangkat Guru Buku Digital Madrasah PAI
Perangkat Guru Buku Digital Madrasah PAI 

Buku Digital Madrasah Sesuai Dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Terbaru 183

Direktorat KSKK Madrasah DitJen Pengajaran Islam Kementerian Agama RI sudah membuat portal khusus untuk buku pelajaran yang dinamakan Buku Digital Madrasah. Buku Digital Madrasah ialah portal untuk membaca dan download buku pelajaran yang bisa dipakai oleh pelajar Madrasah baik tingkat Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA). 

Buku Digital Madrasah ini sebagai salah satunya alternative media belajar. Berlainan dengan buku bikin, buku digital bisa berisi content multimedia didalamnya hingga bisa menyuguhkan bahan ajar yang lebih menarik dan membuat evaluasi jadi lebih membahagiakan. Dibanding dengan buku bikin, buku digital bisa ditebarluaskan lebih gampang, baik lewat media seperti web, kelas maya, e-mail, media digital lainnya, dan bisa diunduh lalu tersimpan dalam Computer/PC/HP. 

Buku Digital Madrasah ini masih pada proses pembaruan ke arah kesempurnaan hingga layoutnya masih dengan status Tes Khalayak. Semoga secepat-cepatnya dapat ditingkatkan hingga bisa digunakan oleh guru dan pelajar. Buku Digital Madrasah ini telah sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) terkini Nomor 183 Tahun 2019 mengenai Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah

Untuk kawan-kawan yang memerlukan File Keputusan Menteri Agama (KMA) Tahun 2019 mengenai Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, silakan


Buku Digital Madrasah Akidah Akhlak MA  Kelas X KSKK 2020

 
 

Buku Digital Madrasah Akidah Akhlak MA  Kelas XI KSKK 2020

 

Buku Digital Madrasah Akidah Akhlak MA Kelas XII KSKK 2020


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
Related Post